ἔρωνται

ἔρωνται
ἔρομαι
ask
aor subj mid 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἐρῶνται — ἔραμαι love pres subj mp 3rd pl ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐράομαι love pres ind mp 3rd pl ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐράω 1 love pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐράω 1 love pres ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρῶνθ' — ἐρῶνται , ἔραμαι love pres subj mp 3rd pl ἐρῶνται , ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐρῶνται , ἐράομαι love pres ind mp 3rd pl ἐρῶνται , ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐρῶντο , ἐράομαι love imperf ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρῶντ' — ἐρῶνται , ἔραμαι love pres subj mp 3rd pl ἐρῶνται , ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐρῶνται , ἐράομαι love pres ind mp 3rd pl ἐρῶνται , ἐράομαι love pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐρῶντο , ἐράομαι love imperf ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καθιέρωνται — καθῑέρωνται , καθιερόω dedicate perf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνιέρωνται — ἀ̱νιέρωνται , ἀνιερόω dedicate perf ind mp 3rd pl (doric aeolic) ἀνῑέρωνται , ἀνιερόω dedicate perf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀφιέρωνται — ἀ̱φιέρωνται , ἀφιερόω hallow perf ind mp 3rd pl (doric aeolic) ἀφῑέρωνται , ἀφιερόω hallow perf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”